நிபந்தனை

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நிபந்தனையை மீறி வன்முறையில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்..! டெல்லி போலீஸ் அறிக்கை வெளியீடு..!

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் தங்கள் டிராக்டர் பேரணிக்கு முன் ஒப்புக் கொண்ட நிபந்தனைகளை மீறி வன்முறை மற்றும் காழ்ப்புணர்ச்சியை மேற்கொண்டனர்…