நிவாரண பொருட்கள் வழங்கல்

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கல்

தூத்துக்குடி: நாலுமாவடி இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியம் சார்பில் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு  ரூ.16.50 லட்சம் மதிப்புள்ள நிவாரண பொருட்கள் பாராளுமன்ற…