நீச்சல் அடித்து கும்மாளம்

” குரங்குகளின் லூட்டி”: நீச்சல் குளத்தில் டைவ் அடித்து கும்மாளம்..!!

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள மஹாபலேஸ்வர் என்ற ரெசார்ட்டில் குரங்கு கூட்டம் ஒன்று அங்குள்ள நீச்சல் குளத்தில் குதித்து விளையாடும் வீடியோ…