நீரிழிவு நெஃப்ரோபதி

நீரிழிவு நெஃப்ரோபதியின் 5 நிலைகள்: ஆரம்பகால நிலை கண்டறிதல்..!!

நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடையே சிறுநீரக செயல்பாட்டின் நீண்டகால இழப்பு நீரிழிவு நெஃப்ரோபதி ஆகும். இந்த நிலையில் சிறுநீரகங்களில் உள்ள இரத்த…