நீரிழிவு

நீரிழிவு நோயாளிகள் மீன் இறைச்சி சாப்பிடலாமா? இதனால் ஏதேனும் ஆபத்துகள் ஏற்படுமா?

மீன் சாப்பிட்டால் நீரிழிவு நோய் பிரச்சினை அதிகமாகுமா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் உள்ளது. ஆனால் ஒரு முக்கிய ஆய்வின்படி, அதிக…

நீரிழிவு நோயாளிகள் வெண்டைக்காய் சாப்பிடலாமா?

நீரிழிவு என்பது ஒரு நாள்பட்ட நோயாகவும் மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நோயாகவும் உருவெடுத்துள்ளது. இது பல்வேறு உடல் அமைப்புகளில்…