நுரையீரல்

நுரையீரல் புற்றுநோயின் இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருக்கிறதா?

நுரையீரல் புற்றுநோய் அல்லது நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் பல சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. கடுமையான மார்பு வலி, தொடர்ச்சியான…

நுரையீரல் புற்றுநோய் பற்றி நீங்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்!!!

நுரையீரலில் ஒரு சிறிய வளர்ச்சியாகத் தொடங்கி காலப்போக்கில் வளரும் நுரையீரல் புற்றுநோய் புற்றுநோயின் ஆபத்தான வடிவமாகும். அதற்கான ஆபத்து காரணிகளில்…