நோக்கியா 7.3 5ஜி

அடுத்த மாதம் அறிமுகமாகிறது நோக்கியா 9.3 ப்யூர்வியூ, நோக்கியா 7.3 5ஜி மற்றும் நோக்கியா 6.3 ஸ்மார்ட்போன்கள்

நோக்கியா 9.3 ப்யூர்வியூ ஸ்மார்ட்போன் உடன் நோக்கியா 6.3 மற்றும் நோக்கியா 7.3 ஆகியவை அடுத்த மாதம் வெளியாக உள்ளன….