நோக்கியா 9.3 ப்யூர்வியூ

ரசிகர்ளை ஏமாற்றிய நோக்கியா…. காத்திருந்த ரசிகர்கள் அதிருப்தி | நோக்கியா 9.3 ப்யூர்வியூ

நோக்கியா 9.3 ப்யூர்வியூ உடன்  நோக்கியா 6.3 மற்றும் 7.3 ஸ்மார்ட்போன்கள்  அடுத்த மாதம் அறிமுகமாகும் என்று சமீபத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது….

அடுத்த மாதம் அறிமுகமாகிறது நோக்கியா 9.3 ப்யூர்வியூ, நோக்கியா 7.3 5ஜி மற்றும் நோக்கியா 6.3 ஸ்மார்ட்போன்கள்

நோக்கியா 9.3 ப்யூர்வியூ ஸ்மார்ட்போன் உடன் நோக்கியா 6.3 மற்றும் நோக்கியா 7.3 ஆகியவை அடுத்த மாதம் வெளியாக உள்ளன….