படித்தவர்கள் செய்யும் தவறு

வாக்களிப்பதில் அதிகம் படித்தவர்களே தவறு செய்கின்றனர் : தலைமை செயலாளர் சண்முகம் கருத்து!!!

சென்னை : யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதில் படித்தவர்களே அதிகம் தவறு செய்வதாக தலைமை செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். நாடு…