பயனாளிகள் சேர்கை நிறுத்தி வைப்பு

‘கிசான் திட்ட முறைகேடு’ : பயனாளிகளின் சேர்கையை நிறுத்தி வைத்தது தமிழக அரசு..!

தமிழகத்தில் பிரதமரின் விவசாயிகள் ஊக்கத் தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகள் சேர்க்கையை நிறுத்தி வைக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் விவசாயிகள்…