பல்பொருள் அங்காடி

பணம் தர மறுத்ததால் ஆத்திரம் : பல்பொருள் அங்காடியில் பொருட்களை உடைத்த திருநங்கை!!

கோவை : பல்பொருள் அங்காடி ஒன்றில் ஊழியர்கள் பணம் தர மறுத்ததால் அங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்களை திருநங்கை ஒருவர்…