பல்வேறு சமூக அமைப்பினர் போராட்டம்

மதுபான கடை திறந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு சமூக அமைப்பினர் போராட்டம்

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் அரசு பெண்கள் பள்ளிக்கு அருகில் மதுபான கடை திறந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல்வேறு சமூக அமைப்புகளை 100க்கும்…