பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர்

பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியர்

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தில் அரசின் சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார். மேலும் ரூ.40 கோடியில் மேலரசம்பட்டு…