பல ஆண்டுகளாக பணி செய்து வரும் அர்சகர்களுக்கும் வயது வரம்பை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்

பல ஆண்டுகளாக பணி செய்து வரும் அர்சகர்களுக்கும் வயது வரம்பை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்: திரைபட இயக்குனர் கௌதமன் பேட்டி

தருமபுரி: தமிழக அரசால் பணி நியமனம் செய்த அர்சர்களுக்கு பணி வயது வரம்பு நிர்ணயம் செய்தது போல் பல ஆண்டுகளாக…