பள்ளிக்கூடம்

காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகளை உற்பத்தி செய்த பள்ளிக்கூடம்..! ஆசிரியர்கள் பொதுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது..!

ஜம்மு காஷ்மீரின் ஷோபியன் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மதப் பள்ளியின் மூன்று ஆசிரியர்கள் பொதுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (பி.எஸ்.ஏ) கீழ்…