பள்ளி வாகனங்களின் தரம் குறித்து ஆட்சியர் ஆய்வு

பள்ளி வாகனங்களின் தரம் குறித்து ஆட்சியர் ஆய்வு

விருதுநகர்: விருதுநகர் ஆயுத படை மைதானத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் தனியார் பள்ளி வாகனங்களின் தரம் குறித்து ஆய்வு நடத்தினார் நவம்பர்…