பழத்தோல்

பழத்தோல்களை சாப்பிட்ட பிறகு இனி தூக்கி எறியாமல் இப்படி பயன்படுத்தி பாருங்கள்!!!

பழங்கள் சாப்பிடுவதை அனைவரும்  விரும்புவோம். அதே போல தோட்டக்கலையிலும் ஒரு சிலருக்கு ஆர்வம் இருக்கும். ஆனால் பழத்தை சாப்பிட்டு விட்டு…