பழைய சோறே மருந்து

அறுவை சிகிச்சை இனி வேண்டாம்… பழைய சோறே மருந்து… சாதித்து காட்டிய அரசு மருத்துவர்கள்!!!

தற்போது நூறில் முப்பது நபர்களை பாதிக்கும் ஒரு நோயாக மாறிவிட்டது குடல் அழற்சி. மனித உடலின் குடல் சீராக செயல்பட…