பாகிஸ்தான் ஜெயில்

பாஸ்போர்ட் தொலைந்ததால் பாகிஸ்தான் ஜெயிலில் வாடிய இந்திய பெண்? எத்தனை ஆண்டுகள் தெரியுமா?

ஹசீனா பேகம் என்ற இந்திய பெண், தனது பாஸ்போர்டை பாகிஸ்தானில் வைத்து தொலைத்து விட்ட காரணத்தால், 18 ஆண்டுகள் அந்நாட்டு…