பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கல்

பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கல்

விருதுநகர்: பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் பலியானவர்கள் மற்றும் காயம் அடைந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வருவாய்துறை மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர்கள் நிவாரணம்…