பாதிரியாருக்கு ஆயுள் தண்டனை

கேரள கன்னியாஸ்திரி கொலை வழக்கில் பாதிரியார், கன்னியாஸ்திரிக்கு ஆயுள் தண்டனை : 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வென்ற நீதி!!

கேரளா : 1992ஆம் ஆண்டு நடந்த கன்னியாஸ்திரி கொலை வழக்கில் பாதிரியார் மற்றும் கன்னியாஸ்திரி செபி ஆகியோர் குற்றவாளிகள் என…