பாதுகாப்புப் பணி

ஜோ பிடென் பதவியேற்பு விழா பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்ட 200 வீரர்களுக்கு கொரோனா..!

அமெரிக்காவில் ஜோ பிடெனின் பதவியேற்புக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதற்காக வாஷிங்டன் டி.சி.க்கு சென்ற சுமார் 150 முதல் 200 தேசிய காவல்படை வீரர்களுக்கு கொரோனா…