பானாசோனிக் லுமிக்ஸ் G100

நோக்கியா OZO ஆடியோவுடன் பானாசோனிக் லுமிக்ஸ் G100 கேமரா அறிமுகம்

பானாசோனிக் ஒரு புதிய மீரர்லெஸ் கேமராவை லுமிக்ஸ் G100 என்ற  பெயரில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது மைக்ரோ நான்கில் மூன்று…