பாராட்டி போஸ்டர்

“மாணவர்களின் மனிதக் கடவுளே“ : முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்து மாணவர்கள் மீண்டும் போஸ்டர்!!

ஈரோடு : மாணவர்களின் மனித கடவுளே என முதல்வர் பழனிச்சாமிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் ஈரோட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் போஸ்டர்கள்…