பாரிவேந்தர் எம்பி

பொதுமக்கள் குறைகளை கேட்பதற்காக அலுவலகத்தை திறந்த பாரிவேந்தர்

திருச்சி: முசிறியில் பெரம்பலூர் எம்பி பாரிவேந்தர் பொதுமக்கள் குறைகளை கேட்பதற்காக அலுவலகத்தை திறந்தார். திருச்சி மாவட்டம், முசிறியில் ஐஜேகே கட்சியின்…