பாலியல் துஷ்பிரயோகம்

உய்குர் முஸ்லீம் பெண்கள் மீது திட்டமிட்ட பாலியல் துஷ்பிரயோகம்..! சீனாவுக்கு அமெரிக்கா கடும் எச்சரிக்கை..!

சீனாவின் ஜின்ஜியாங் பிராந்தியத்தில் உள்ள உய்குர்கள் மற்றும் பிற முஸ்லீம்களுக்கான தடுப்பு முகாம்களில் பெண்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் திட்டமிட்ட பாலியல்…