பாஷ் நிறுவனம்

இப்படி உதவி செய்ய நல்ல மனசு வேணும் : கொரோனா காலத்தில் நலிவடைந்த 120 குடும்பங்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய பாஷ் மற்றும் ஏகம் அறக்கட்டளை!!

கோவை : கோவையில் கொரோனா காலத்தில் நலிவடைந்த 120 குடும்பங்களுக்கு பாஷ் (BOSCH) நிறுவனம் மற்றும் ஏகம் அறக்கட்டளையின் சார்பில்…