பிரசவமான பெண் உயிரிழப்பு

பிரசவத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்ணும், குழந்தையும் இறப்பு : ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பரபரப்பு!!

ராணிப்பேட்டை : ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு குழந்தை இறந்தே பிறந்த நிலையில் சிறிது நேரத்தில் பெண்ணும்…