பிரபல பாராநார்மல் நிபுணரான சார்லி

“நீங்க கொலை செய்யபட்டீர்களா?” என்று கேட்ட நிபுணர் ! ஆங்கிலத்தில் பதில் சொன்ன சித்ரா ஆவி !

சித்ராவின் மரணம் சொல்லப்படாத பல கதைகளை விட்டு சென்றது போல அவரது மரணத்தை பற்றி பல கதைகள் சுற்றி வந்துகொண்டே…