பிரிட்டன் ஆய்வு மையம்

உலகின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப மையமாக உருவெடுத்தது பெங்களூர்..! பிரிட்டன் ஆய்வு முடிவில் தகவல்..!

2016’ஆம் ஆண்டு முதல் உலகின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப நகரமாக பெங்களூர் உருவெடுத்துள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து ஐரோப்பிய நகரங்களான லண்டன்,…

இன்னும் பத்தே ஆண்டுகள்..! உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உயரும் இந்தியா..! பிரிட்டன் ஆய்வு மையம் கணிப்பு..!

2020’ஆம் ஆண்டில் ஐந்தாவது இடத்திலிருந்து உலகின் ஆறாவது பெரிய பொருளாதாரமாக பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டதாகத் தோற்றமளித்தாலும் இந்தியா, மீண்டும் பிரிட்டனை முந்தி 2025’ஆம்…