பிளாக்ஹெட்

முகத்தின் அழகை மீட்டெடுத்து ‘பிளாக்ஹெட்டை’ மறைந்து போக செய்யும் DIY பேஸ் பேக்குகள்!!!

பிளாக்ஹெட்கள் பொதுவாக பலர் எதிர்கொள்ளும் ஒரு பொதுவான தோல் பிரச்சனை. இது பொதுவாக மூக்கு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியை…