பிஸ்கட்

பார்த்தாலே ஆசையா இருக்கா… இது முட்டை இல்லாமல் செய்த பிஸ்கட் என்று சொன்னால் நம்புவீர்களா???

பிஸ்கட்டுகளை எப்போது வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம். அவற்றை ஒரு மதிய உணவு சிற்றுண்டியாக கூட உட்கொள்ளலாம். மேலும் இதன் மூலம் இனிமையான…