புதிய தேர்தல்

விரைவில் தேர்தல் நடத்தி ஆட்சியை ஒப்படைக்க முடிவு..! உலக நாடுகளின் அழுத்தத்திற்கு பணிந்ததா மியான்மர் ராணுவம்..?

மியான்மர் இராணுவம் இன்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசைக் கவிழ்த்து, மக்களின் தலைவர் ஆங் சான் சூகி மற்றும் அவரது தேசிய ஜனநாயக…