புதிய நடைமுறை

கோவையில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் புதிய நடைமுறை.!

கோவை: கோவையில் தடுப்பூசி மையங்களில் பொது மக்கள் கூட்டத்தை தவிர்க்கும் விதாமக மாநகராட்சியில் ஒரு நாளும், ஊரகப் பகுதிகளில் ஒரு…