புதிய மாறுதல்கள்

புதிய மாறுதல்களுடன் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்..! தீவிரம் காட்டும் அரசு..!

ஆகஸ்ட் மூன்றாம் வாரத்தில் வரவிருக்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் சீராக செயல்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக மாநிலங்களவை செயலகம் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக தங்களது வேலை நேரங்களைக்…