புதிய விற்பனையகங்கள்

கிராமத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைக்கும் “பாட்டா“!

காலணி விற்பனையில் முக்கிய நிறுவனமான பாட்டா நிறவனம் 100 புதிய விற்பனையகங்களை திறக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் காலணி விற்பனையில் முன்னணி…