புலியகுளம் விநாயகர் கோயில்

ஆசியாவில் உயர்ந்த அருள்மிகு புலியகுளம் விநாயகர் கோயில் பாகம்-1

வினைகளை தீர்க்கும் விநாயகரின் வடிவங்களில் பிரசித்திபெற்ற புலியகுளம் விநாயகர் கோவில் 500 வருட பாரம்பரியம்கொண்டது. இங்கு சங்கட சதுர்த்தி, விநாயகர்…