புலியை போட்டோ எடுக்க முயற்சி

புலியை போட்டோ எடுக்க முயற்சி: அடுத்து என்ன நடக்கிறது பாருங்கள்!

புலியை கண்ட சுற்றுலா பயணிகள் அதனை போட்டோ எடுக்க முயற்சிக்கும் போது, அது திடீரென அவர்கள் அருகில் வந்து கர்ஜித்து…