புள்ளிமான் நாய்கள் கடித்து உயிரிழந்த சோகம்

உணவு தேடி ஊருக்குள் வந்த புள்ளிமான் நாய்கள் கடித்து உயிரிழந்த சோகம்

விருதுநகர்: வெம்பக்கோட்டை அருகே உணவு தேடி ஊருக்குள் வந்த புள்ளி மான் நாய்கள் கடித்து உயிரிழந்தது. விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை…