பெண்ணிடம் பாலியியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சிற்றுண்டி கடைக்காரர் கைது

பெண்ணிடம் பாலியியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சிற்றுண்டி கடைக்காரர் கைது

சென்னை: கொடுங்கையூரில் பெண் இடுப்பை பிடித்து கிள்ளி பாலியியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சிற்றுண்டி கடைக்காரர் கைது செய்யப்பட்டார். சென்னை கொடுங்கையூர்…