பெண்ணின் வீட்டிற்கு மீண்டும் வந்த பாம்பு

பாம்பு கடித்து உயிரிழந்த பெண்ணின் வீட்டிற்கு மீண்டும் வந்த பாம்பு

தருமபுரி: பாலக்கோடு அருகே பாம்பு கடித்து உயிரிழந்த பெண்ணின் வீட்டிற்கு மீண்டும் வந்த பாம்பால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தருமபுரி மாவட்டம்,…