பெற்றோர் ஸ்தானத்தில் அமைச்சர்

ஆதரவற்ற பெண்ணிற்குப் பெற்றோராக மாறி திருமணம் செய்து வைத்த அமைச்சர்: நெகிழ வைத்த சம்பவம்…!!

நாக்பூரில் ஆதரவற்ற பெண்ணிற்கு அம்மாநில உள்துறை அமைச்சர் பெற்றோர் ஸ்தானத்திலிருந்து திருமணம் நடத்தி வைத்த சம்பவம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சி அடையச்…