பெல்ட் அண்ட் ரோடு

சீனாவின் கனவுத் திட்டம் பணால்..! பாகிஸ்தானுக்கான கடன் எல்லை மீறுவதால் திட்டத்திலிருந்து பின்வாங்க முடிவு..?

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கின் கனவுத் திட்டமான உலகளாவிய பெல்ட் அண்ட் ரோடு முன்முயற்சி (பிஆர்ஐ) திட்டத்தின் கீழ் பாகிஸ்தானுக்கு வழங்குவதாகக் கூறிய 60 பில்லியன் அமெரிக்க…