போலி இறுதிச்சடங்கு

போலி இறுதிச்சடங்கு செய்து சவப்பெட்டிக்குள் பரிகாரம்! எதற்கு தெரியுமா?

சடங்குகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் தாய்லாந்து மக்கள், போலியாக தங்களுக்கு இறுதி சடங்கு செய்து, சவப்பெட்டிக்கும் பரிகாரம் மேற்கொள்வதை புனிதமாக…