பைனாப்பிள் கேசரி

கல்யாண வீட்டு பைனாப்பிள் கேசரி மணல் மணலாய் வர என்ன செய்வது…???

கல்யாணம் என்றாலே முதலில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவது உணவிற்கு தான். அனைவரும் வயிறார சாப்பிட்டு மணமக்களை மனதார வாழ்த்த வேண்டும் என்ற…