பொதுமக்கள் பார்வைக்கு

கோவை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் மாதிரி புகைப்படங்கள் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வெளியீடு!!

கோவை : கோவையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பணிகள் நடைபெற்றும் வரும் நிலையில் அதன் மாதிரி புகைப்படம்…