போர் நிறுத்த மீறல்கள்

இது வரை இல்லாத அளவில் புதிய உச்சம் தொட்ட பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்த மீறல்கள்..!

ஜம்மு காஷ்மீரில் 2020’ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தானால் 5,100 போர்நிறுத்த மீறல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.  இது கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகளில் மிக…