போலீசார் அதிர்ச்சி

யாசகர் வீட்டில் கட்டு கட்டாகப் பணம் : எண்ண முடியாமல் திகைத்த போலீசார்… தான் ஒரு லட்சாதிபதி என்பதையே தெரியாமல் மரணமடைந்த பரிதாபம்!!

ஆந்திரா : யாசகம் பெற்று வாழ்ந்து வந்தவர் வீட்டில் கட்டுக்கட்டாக பணத்தை கண்டு போலீசார் அதிர்ச்சியடைந்தனர். ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடா…