போலீசுக்கு தகவல் சொன்ன நபர் கல்லால் அடிபட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதி

கள்ளச் சந்தையில் மது பாட்டில் விற்பனை:போலீசுக்கு தகவல் சொன்ன நபர் கல்லால் அடிபட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதி

சென்னை: சென்னையில் கள்ளச் சந்தையில் மது பாட்டில் விற்பனை செய்வதை போலீசுக்கு தகவல் சொன்ன நபர் கல்லால் அடிபட்டு மருத்துவமனையில்…