போலீயோ சொட்டு மருந்து முகாம்

தமிழகம் முழுவதும் 31ம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் : வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் வரும் 31ம் தேதி நடைபெறும் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமிற்கான, வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக…